Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Poznajcie akcje oraz ich rodzaje

21 marca 2023 akcje oraz ich rodzaje

Można powiedzieć, że inwestowanie stało się niejako modne. Rzeczywiście z roku na rok rośnie liczba osób, które decydują się na inwestycje. Nie oznacza to jednak, że ryzyko inwestycyjne jest małe. Nic bardziej mylnego. Zdecydowanie więcej osób traci, a nie zarabia. Dziś przedstawimy Wam, czym są akcje. Poznacie także ich rodzaje.

Czym są akcje?

Akcje są rodzajami papierów wartościowych. Oznacza to, że posiadacz akcji jest akcjonariuszem, czyli współwłaścicielem majątku danej spółki w jakiejś części. Akcje muszą być dopuszczone do publicznego obrotu, a to oznacza, że można nimi handlować na publicznym rynku kapitałowym. Biorąc pod uwagę sposób przenoszenia własności możemy wyróżnić akcje imienne. Prawo do nich ma osoba fizyczna bądź prawna, która wskazana jest w dokumencie akcji. Zarząd spółki ma w tym przypadku obowiązek prowadzenia księgi akcyjnej. Wpisuje się do niej dane osób, które są uprawnione do akcji. Przed ich objęciem muszą być opłacone przynajmniej w 25%. Przez to, że nie są ustandaryzowane nie mogą być przedmiotem handlu na giełdzie. Nie oznacza to jednak, że nie można ich sprzedawać. Jednak w takim przypadku tracą one swoje ustandaryzowanie i stają się akcjami zwykłymi. Innym rodzajem są akcje na okaziciela, czyli po prostu akcje zwykłe. Prawo do nich przysługuje każdej osobie, która je posiada. Są przedmiotem obrotu na giełdzie. Przed ich objęciem muszą zostać opłacone w 100%. 

Czy akcje mogą być pokrywane tylko gotówkowo?

Powszechnie wydaje się, że handel akcjami może odbywać się tylko i wyłącznie przy użyciu gotówki. Jednak nie jest to prawda. Akcje mogą być zarówno gotówkowe, jak i aportowe. Te pierwsze oczywiście pokrywane są wkładem pieniężnym. Mogą być wydane po częściowej zapłacie, a więc wynoszącej przynajmniej 25% należności. Jednak do tego czasu są akcjami imiennymi. Wkładem niepieniężnym pokrywane są akcje aportowe. Aporty to nic innego jak wkłady rzeczowe, do których można zaliczyć np. nieruchomości, ale też wartości prawne. Trzeba wiedzieć, że przez pewien czas akcje aportowe są imienne. Ma to miejsce do chwili zatwierdzenia sprawozdania finansowego, ale też rachunków za drugi rok obrotowy. Tych zatwierdzeń dokonuje walne zgromadzenie. Często można też usłyszeć pojęcie akcji uprzywilejowanych. Jak sama nazwa wskazuje akcjonariusz posiada jakiś przywilej. Może mieć np. pierwszeństwo w otrzymaniu dywidendy bądź też jego głos na walnym zgromadzeniu może liczyć się podwójnie. Tego typu akcje nie są przedmiotem handlu. 

Jaka jest wartość akcji?

Każda akcja giełdowa ma swoją wartość nominalną. Oblicza się ją w charakterystyczny sposób, dzieląc kapitał zakładowy przez liczbę wyemitowanych akcji. Trzeba wiedzieć, że w kolejnych emisjach te papiery wartościowe muszą mieć ten sam nominał, zaś wartość ceny nominalnej nie może być niższa niż 1 grosz. Cena akcji na rynku jest ceną emisyjną, która z kolei nie może być niższa od wartości nominalnej akcji. Natomiast dopiero cena rynkowa określana jest mianem ceny rzeczywistej, czyli jest to wartość za jaką możemy nabyć dany papier wartościowy. Handlowanie akcjami w teorii wydaje się bardzo proste, jednak tak nie jest. Otóż trzeba zdawać sobie sprawę, że występuje ryzyko systematyczne, czyli rynkowe. Jest ono związane z sytuacją na rynku, sytuacją geopolityczną, koniunkturą w gospodarce i w żadnym wypadku nie da się jej zapobiec.             

Materiał zewnętrzny

Redakcja sklep-emseo.pl

Doradzamy w tematach takich jak seo, biznes, marketing i e-commerce. Wszystko na temat.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Fundusze ETF na rynku seniorów
akcje oraz ich rodzaje
pozycjonowanie strony

Jesteś zainteresowany reklamą?